Nové stránky

Duben 10, 2012

Nové stránky !

Pracuji na nových stránkách zabývajících se chaosem fraktály a jejich programováním v mikrokontrolerech.

http://jlswbs.blogspot.com


Šántidéva

Duben 10, 2012

Šántidéva

Šántidéva (tibetsky Ži-ba-lha, 7.stol.n.l.), přední učitel a světec pozdního, mahajánového buddhismu, básník a autor věroučných spisů. Do tajů okultních věd prý zasvěcen samotným Maňdžušrím převtěleným v jógina.

(Pro detail klepni na obrázek !)


Wang Wej – Ptačí křik

Duben 8, 2012

Wang Wej – Ptačí křik

Wang Wej (699-760) patří k předním básníkům doby dynastie Tchang – časově rozsáhlého období, v němž raně středověká čínská kultura dosáhla svého vrcholu. Věhlas si získal především jako autor působivé přírodní lyriky, v níž se odráží také filosofický řád učení Tao a zenového buddhismu. Ukázky krátkých básní jsou ze sbírky Ptačí křik.

Ptačí křik

Sedím tu zticha, keře kolem ztrácí květy,
na kopcích pusto, noc je klidná, všechno spí.
Teď vyšel měsíc – ptáci vzlétli poplašeně
a jejich křik je ještě slyšet v propasti.

Potichu

Ve skrýši obklopené hustým bambusem
drnkám si na struny potichu si zpívám.
Tak potichu že nikdo neví že tu jsem,
jenom měsíc se dívá.

Sama

Pod srpkem měsíce jen chvíli postojí,
v podzimním plískání jí zvlhnou lehké šaty.
Pak sáhne do strun jenže píseň neukrátí
dlouhou noc ani prázdno v jejím pokoji.

Podzimní meditace

Ledový vítr profukuje z balkónu
pomalé bubnování, úzkost vodních hodin.
Noc, měsíc Mléčnou dráhu brodí
a listy padají – pták vzlétnul ze stromu.


Holony a holarchie

Březen 13, 2012

Holony a holarchie – Ken Wilber

Kenneth Earl Wilber (1949) je americký autor, který píše o mystice, filosofii, ekologii a vývojové psychologii, jejichž syntézu nazývá – integrální teorie.

Realita jako celek není tvořena věcmi či procesy, ale holony (celky, jež jsou částmi jiných celků např. celé atomy jsou částmi celých molekul, jež jsou částmi celých buněk, jež jsou částmi celých organismů atd.).

Holony vykazují čtyři základní schopnosti:

  1. aktivitu v zájmu sebezachování
  2. přizpůsobení se celku (sebeadaptaci)
  3. sebetranscendenci (éros)
  4. seberozpuštění (thanatos)

Holony kreativně povstávají, vznikají, „emergují“.

Holony emergují holarchicky.

Každý emergentní holon transcenduje a zahrnuje svého (a své) předchůdce.

Nižší určuje možnosti vyššího, vyšší určuje pravděpodobnosti nižšího.

Počet úrovní v holarchii determinuje její „mělkost“, či „hlubokost“. Počet holonů na dané úrovni nazýváme „rozsah“.

Každá následující (nová) úroveň evoluce produkuje větší hloubku a menší rozsah.

Čím větší hloubka holonu, tím vyšší stupeň vědomí.

Pokud zničíte kterýkoli holon, zničíte zároveň všechny holony vyšší a žádný z holonů nižších.

Holarchie se vyvíjí společně (koevoluce).

Mikro si může vzájemně vyměnit místo s makro na všech úrovních své hloubky.

Evoluce má směr:

  1. zvyšuje se složitost, spletitost, komplexita
  2. zvyšuje se diferenciace a integrace
  3. zvyšuje se organizace a strukturace
  4. zvyšuje se relativní autonomie
  5. zvyšuje se télos (cíl, účel, směřování)

Ma-ning

Březen 10, 2012

Ma-ning

Ma-ning a Nag-po jsou lamaistická ochranná božstva z kategorie Mahakálů (tibetsky Nag-po čhen-po což znamená „Velký černý“), v jejichž doprovodu se také nejčastěji vyskytují.

(Pro detail klepni na obrázek !)


Schellingovo sjednocení

Březen 10, 2012

Schellingovo sjednocení

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775 – 1854) byl německý filozof, představitel idealismu.

Kdo uvažoval o realismu a idealismu, těchto dvou naprosto protikladných systémech, snadno sám shledal, že oba systémy jsou možné, pouze přibližují-li se absolutnu; spojí-li se však v něm, nutně přestanou být protikladnými systémy. Říkávalo se: Bůh nazírá věci o sobě. Mělo-li tím být však řečeno něco rozumného, muselo by to znamenat, že v Bohu je nejdokonalejší realismus. Avšak realismus, je-li myšlen jako dokonalý, se nutně a právě proto, že je dokonalým realismem, stává idealismem. Neboť dokonalý realismus je pouze tam, kde objekty přestávají být objekty, tj. přestávají být něčím protikladným vzhledem k subjektu, stručně řečeno, kde představa je absolutně identická s představovanými objekty, subjekt s objektem. Realismus v božství, díky nemuž, božství nenazírá nic leč sebe sama a svou vlastní realitu… Neustále se tedy potvrzuje, že jakmile se povzneseme k absolutnu, všechny protikladné principy se sjednocují a všechny soupeřící systémy se stávají identickými.


Tárá

Únor 18, 2012

Tárá

Tárá (tibetsky Sgrol-ma), bohyně „Vysvoboditelka“, považovaná za pramáti všech buddhů. V lamaismu zobrazována nejčastěji v bílé nebo zelené podobě a uctívána jako družka bódhisattvy Avalókitéšvary, zrodivší se z jeho útrpné slzy.

(Pro detail klepni na obrázek !)


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.